Přeprava kajaku

Nejzákladnější a minimální požadavek k přepravě vašeho kajaku autem, je opolstrovaný příčník a popruhy k připevnění lodi. Jedná se ale o nejméně bezpečný a šetrný způsob přepravy. Kajak je náchylný na změny v důsledku prudkých poryvů větru. Kontaktní plocha mezi kajakem a příčníkem je malá. Je důležité kajak připevnit co nejblíže k přepážkám* a je vhodné ho zajistit i na přídi a zádi.

Polstrovaný pár svislých tyčí připevněných k příčníkům dobře stabilizuje kajak v bočním větru, ale neochrání kajak před poškozením je-li upevněn dále od přepážek*.

Nejšetrnější řešení je uložení kajaku do V nebo J kolébky. Tyto kolébky dobře podrží kajak v bočním větru, a je zde maximálně zvětšena kontaktní plocha v tlakových bodech, což je velkou výhodou je-li kajak upevněn mimo přepážky.

Máte-li krátké hagusy a tedy příčníky blízko u sebe je vhodné kajak navázat na přídí i zádi.

Kolébky jsou vhodné i k navázání dvou nebo více lodí vedle sebe, předejdete drhnutí a tření které může být taky závažné, hlavně pokud jste lodě přinesly přímo z písku.

!!!Kajak je náchylný k poškození jeli připoután na příčníky holé!!!

Veškeré zatížení je na dvou poměrně malých bodech.

Při pevném připevnění a možných poryvech větru, může dojít k poškození lodi – prasklinky (pavučiny) v gelcoatu, v horším případě i k poškození většímu. Zvláště jeli loď připevněna slabší palubou dolu, nebo jeli loď upevněna dále od přepážek*

* myšleny přepážky v trupu lodi, zpevňují celou loď a otdělujíci jednotlivé komory.